Cofnij PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2010-03-26 13:16:00

Co to jest to PKD?

Kod PKD służy do klasyfikacji podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem prowadzonej przez nie działalności. Od dnia 01.01.2010r. należy posługiwać się nową zaktualizowaną listą przy zgłaszaniu własnej działalności, bądź aktualizacji obecnych kodów PKD. Szczegółowe informacje dla każdego Kodu zostały przedstawione na stronie SPIS PKD 2007, KLASYFIKACJE

Firma oferująca konkretne usługi bądź produkty musi zgłosić Kod PKD odpowiadający danej tematyce, jest to wymagane do prowadzenia legalnego działania. Zgłoszenie PKD firmy nie jest obciążone opłatą, jedynie zmiana już istniejących wpisów (aktualizacja/rozszerzenie). Przy zgłaszaniu musimy pobrać i wypełnić odpowiedni druk z Urzędu Statystycznego.

Przy aktualizacji wpisów PKD musimy pamiętać, by wpisać nie tylko nowe kody PKD, lecz także te które do tej pory były przez Nas używane, jeśli tego nie zrobimy zostaną one wykreślone. Zmiana kodów PKD z 2004 na 2007 nie jest związana ze zmianą REGON, więc nadal pozostanie taki sam.


Przykładowy Kod PKD:

Salonu fryzjerski: 
96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

Firma hostingowa:
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
63.12.Z - Działalność portali internetowych
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Marcin Kossak

Kancelaria Rachunkowa Excellent Anna Łabuz Sufleta
Anna Łabuz Sufleta
ul. Traugutta 80/10, Wrocław
tel: 609 303 427

Best Concept
Marta Buzalska
ul. Redlowska 52, Gdynia
tel: +48 58 732 90 72

Biuro Rachunkowe Interfinanse
Małgorzata Siwek
ul. Biecka 11/27, Gorlice
tel: 18 352 26 25

EVIDENS Biuro Rachunkowe
Karolina Rytka
ul. Osmańczyka 28/130, Warszawa
tel: 0 604483336
Regulamin serwisu
© 2007-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.