Regulamin!

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu www.rozlicz.com jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich bez względu na zdolność do czynności prawnych.
 2. Każde Biuro Rachunkowe może poprzez formularz rejestracyjny dodać wpis do wyszukiwarki podając następujące dane:
  • Nawa Biura Rachunkowego;
  • Właściciel Biura;
  • Godziny otwarcia;
  • Zakres usług;
  • Licencja Ministerstwa Finansów;
  • Logo firmy.
 3. Nie pobieramy opłat za umieszczenie informacji w naszej wyszukiwarce.
 4. Dodatkowe reklamy w serwisie mogą zamieszczać jedynie osoby, które posiadają status partnera.

Zamieszczanie artykułów!

 1. Każde Biuro Rachunkowe może zamieścić własny artykuł.
 2. Dodanie artykułu:
  • Biuro Rachunkowe przesyła cały artykuł pod adres kossakmarcin@gmail.com;
  • Najlepiej artykuł przesłać w formacie obsługiwanym przez OpenOffice tzn. doc, docx, pdf, odf, odt, ods, odp, txt,rtf;
  • Wielkość artykułu nie przekracza 10MB;
  • Artykuł sprawdzany jest przez moderatorów pod względem dozwolonych treści w punkcie 3;
  • Jeśli artykuł zawiera błędy językowe moderator ingeruje w jego treść poprawiając napotkane błędy;
  • Po sprawdzeniu artykuł zamieszczony jest w serwisie www.rozlicz.com jako jedną z jego podstron;
  • Każdy artykuł posiada stopkę autora tekstu, bądź też logo Biura Rachunkowego i przekierowanie na stronę;
 3. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
  • Przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 II 1994r.);
  • Zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
  • Obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • Obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
  • Propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 X 1982r.);
  • Propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 IV 1997r.);
  • Zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  • Zawierają treści pornograficzne;
 4. Każdy dodany na stronę artykuł jest własnością autora tekstu i nie rościmy sobie prawa własności do jego treści.
 5. W artykule można przekazywać treści reklamujące dane Biuro Rachunkowe, stawki za usługi, porady specjalistów, jeśli nie niosą ze sobą treści obraźliwych względem konkurencji.
 6. Nie pobieramy opłat za zamieszczenie artykułu.

Partnerzy!

 1. Partnerem serwisu może zostać każdy, spełniający poniższe warunki:
  • Osoba swoim zaangażowanie wpływa na rozwój serwisu rozlicz.com;
  • Jedną z form współpracy może być:
   1. Pisanie artykułów,
   2. Kontakt z Biurami Rachunkowymi,
   3. Rozwijanie funkcjonalności serwisu,
   4. Zamieszczenie banera reklamowego na własnym serwisie.
 2. Serwis rozlicz.com jest prowadzony przez osoby, które nie pobierają korzyści majątkowy z jego działania, dlatego nie możemy oferować wynagrodzeń pieniężnych naszym partnerom.

DANKOMP Andrzej Mitas
Andrzej Mitas
ul. Wittiga 2 kl.1, Warszawa
tel: 022 614 97 65

Biuro Rachunkowe "WIOL"
Aleksandra Gortych
ul. Kościuszki 23/25, Łódź
tel: 042 633 61 48

BFK Mariola Podgórska
Mariola Podgórska
ul. Górczewska 224 lok 21, Warszawa
tel: 22 400 42 12

ACPC
Małgorzata Kadłubaj
ul. Rojna 50c / 87, Łódź
tel: 692745742
Regulamin serwisu
© 2007-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.