ACPC - Małgorzata Kadłubaj

Wszystkie Biura Rachunkowe w naszej bazie posiadają odpowiednią Licencję wydaną przez Ministerstwo Finansów.

Biuro Rachunkowe
ACPC
Małgorzata Kadłubaj
Licencja: 32851/2009

www.: www.acpc.pl
email.: biuro@acpc.pl
Adres:

ul.Rojna 50c / 87
91-134 Łódź

tel.:692745742
fax.:
Usługi:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie książek przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji ryczałtu
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  • sporządzanie analiz finansowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • rozliczenia roczne
  • prognozy rachunku wyników, bilansu, przepływów pieniężnych
  • przygotowywanie raportów dla zarządu oraz specjalnych raportów dla spółki matki w językach obcych
  • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
Miejsce na logo
Poniedziałek 8:00-17:00
Wtorek 8:00-17:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-17:00
Piątek 8:00-17:00
Sobota
Niedziela
Mapa

OPIS:
Naszym klientom oferujemy usługi: Księgowe w skład których wchodzi: a. prowadzenie - ksiąg rachunkowych - ksiąg przychodów i rozchodów - ewidencji przychodów b. raportowanie oraz analizy finansowe - przygotowywanie raportów dla zarządu oraz specjalnych raportów dla spółki matki w językach obcych - analiza wskaźnikowa - prognozy rachunku wyników, bilansu, przepływów pieniężnych Rejestracji spółek: - sporządzenie umowy - rejestracja umowy u notariusza oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym - zgłoszenie do Urzędu Statystycznego - zgłoszenie do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP i zgłoszenie do VAT Kadrowo-płacowe, ZUS: - prowadzenie akt osobowych oraz dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy - prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.) - obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych - sporządzanie list płac - prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z ZUS - prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych - sporządzanie deklaracji PFRON i ZUS - naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.) - naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych - informacje i deklaracje roczne PIT
Dane informacyjne Biura Rachunkowego można zmienić poprzez formularz kontaktowy.
Prosimy podać firmowy adres email, Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem przed upływem 48h.

A.B.A. Biuro Rachunkowe
Aleksandra Dubla
ul. Nowa 29/31 lok 31, Łódź
tel: 697806570

Biuro Rachunkowe Gliwice
Józef Norbert Sus
ul. Sikorskiego 81, Pyskowice
tel: 32 23 00 311

ACPC
Małgorzata Kadłubaj
ul. Rojna 50c / 87, Łódź
tel: 692745742

BFK Mariola Podgórska
Mariola Podgórska
ul. Górczewska 224 lok 21, Warszawa
tel: 22 400 42 12
Regulamin serwisu
© 2007-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.